Håndbog for medlemmer

Klubben

Formål og vedtægter

I GVB77 lægger vi vægt på det sociale samvær, men vi vil også gerne være gode til bowling.

Den formelle side af GVB77’s virke er beskrevet i vores vedtægter.

Kontingent

Vi betaler et månedligt kontingent, som dækker medlemskab af GVB77, træning om tirsdagen, licens i DBwF og deltagelse i holdturneringen.

Pensionister og passive medlemmer har særskilt kontingent.

Medlemsliste

Listen over GVB77’s medlemmer opdateres løbende og omdeles lejlighedsvis. Du kan altid få en kopi hos klubbens sekretær.

Medlemsmøder

I GVB77 holder vi kun formelle medlemsmøder efter behov, og normalt holdes de om tirsdagen i Bowlernes Hal.

Vi bliver dog som regel ”hængende” lidt efter træningen om tirsdagen, og får en uformel snak med hinanden.

Vindruevej

GVB77 har formelt hjemsted på Vindruevej 2, som er Grøndalsvænge Fritidsforenings hus. Det er også her vi normalt holder klubbens fester.

Bestyrelsen

Formanden tager sig blandt andet af indmeldelser og udmeldelser, og at søge om spillerlicenser.

Kassereren tager sig blandet andet af at opkræve medlemskontingent og føre klubbens regnskab, og kassereren er formandens stedfortræder.

Sekretæren tager sig blandt andet af at føre kartotek over klubbens medlemmer, og at indkalde til møder og føre protokol over møderne.

Spillelederen tager sig blandt andet af banefordeling til træning, og holdfordeling til turneringerne for seniorerne

Etikette

I bowling gælder der visse regler som spillerne skal iagttage.

Fodtøj

Under al færdsel på og ved banerne skal man være iført bowlingsko.

Vigepligt

Under træning og kamp skal man vente med at tage sin kugle og begynde tilløbet, til spillerne på banerne ved siden af er færdige.

Er to spillere klar samtidig skal man lade spilleren til højre spille først.

Tobak, mad og drikke

Det er ikke tilladt at ryge, spise eller drikke på og ved banerne.

Under turneringskampe og stævner er det ikke tilladt at ryge eller drikke alkoholholdige drikke, heller ikke i restaurationsområdet.

Træning

Bowlingudstyr

I bowlingcentrene kan man som regel låne eller leje sko og kugle.

Det er en fordel at anskaffe egne sko og egen kugle. Bowlingudstyr forhandles i specielle butikker.
Tal med træneren om dette.

Træner

Klubben stiller træner til rådighed for hjælp med træningen for de af klubbens medlemmer der ønsker dette.
Aftal nærmere med træneren om dette.

Skader

For at undgå skader er det vigtigt med en vis forståelse for bowlingens grundteknik.
Tal med træneren om dette.

Opvarmning

Det er vigtigt med en vis fysisk opvarmning inden bowlingspillet påbegyndes.
Tal med træneren om dette.

Klubdragt

Under deltagelse i DBwF’s turneringer og stævner skal spillerne bære GVB77’s klubdragt.

DBwF turneringer

GVB77 er organiseret under Danmarks Bowling Forbund (DBwF).

Holdturnering

Vi deltager i DBwF’s holdturneringer, med de hold som klubbens medlemmer ønsker, og som det praktisk kan lade sig gøre.

Alle klubbens aktive medlemmer kan deltage hvis de har lyst.
Tal med spillelederen om dette.

Til turneringskampene skal man møde senest 30 minutter før kampen starter.

Normalt er der en ekstra spiller med på holdene, og normalt udskiftes den spiller der sidder over efter hver serie, med den spiller der har den laveste score.

Under turneringskampene er det normalt at vi indbyrdes spiller om øl/sodavand.

Stævner

I sæsonens løb afholder DBwF og andre organisationer forskellige stævner. Tilmelding og betaling til disse stævner sker normalt personligt.

Licens

For at deltage i DBwF’s turneringer og stævner kræves der licens. Denne betales af klubben for de medlemmer der ønsker licens.

Interne turneringer

Klubmesterskab

GVB77’s klubmesterskab spilles ved slutningen af hver sæson, og alle klubbens aktive medlemmer kan deltage.

Klubfester

Klubben holder af og til klubfester og andre sammenkomster, og de holdes normalt på Vindruevej.

Private fester

Klubbens medlemmer kan leje selskabslokalerne på Vindruevej til private fester og sammenkomster.

Internet

www.gvb77.dk

GVB77 har sin egen hjemmeside på Internettet.

Her er oplysninger om klubben, resultater, aktiviteter og andet der måtte have medlemmernes interesse.

www.bowlingportalen.dk

På ”Bowlingportalen” kan man se resultater af turneringer og stævner, snitlister, m.m.

www.bowlingsport.dk

På DBwF’s hjemmeside kan man se hvad der sker inden for bowlingsporten i Danmark.

www.BedreBowling.dk

Her kan du se mere om bowlingspillet og teknikken bag det.