Kontakt

Kontaktpersoner

 • Formand
  Tom Jensen
  Telefon 42 58 58 24
  tgjensen@ymail.com
 • Kasserer
  Pia Thomasen
  Telefon 26 80 00 32
  pthomasen@webspeed.dk
 • Sekretær
  Susanne Boesdal
  Telefon 26 80 25 03
  sri@balk.dk
 • Spilleleder
  Ole Clausen
  Telefon 23 46 95 12
  o.clausen@hotmail.com
 • Bestyrelsesmedlem
  Lene Trolle Colding-Jørgensen
  Telefon 26 25 55 61
 • Web-master:
  Erik “Made” Madsen
  Telefon 23 35 84 51
  hr.erik.madsen@gmail.com
 • Web-redaktør:
   (Vakant)
 • Træner
  Tom Jensen
  Telefon 42 58 58 24
  tgjensen@ymail.com

 Bankkonto

 • Danske Bank
  Kontonummer 4356 – 16672556.